Žemaitijos sostinėje – merų pažintis su naujuoju Telšių vyskupijos koadjutoriumi

45 views
DALINTIS

Birželio 28 d. Telšių vyskupijos kurijoje lankėsi Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių merai ar jų atstovai. Iš 14 savivaldybių atvykusiems svečiams pristatyti artėjantys Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus minėjimas, Telšių vyskupijos V Eucharistinis kongresas. Vyko pirmasis bendras merų susitikimas su naujai paskirtu Telšių vyskupijos koadjutoriumi*.

Merai pažintinio-informacinio vizito į Žemaitijos sostinę sukviesti Jo Ekscelencijos (JE) Telšių vyskupo Jono Borutos, JE vyskupo koadjutoriaus Kęstučio Kėvalo ir Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino iniciatyva. Į susitikimą taip pat atvyko ir Telšių vyskupijos dekanatų atstovai, kunigai.

Telšių vyskupai J. Boruta ir K. Kėvalas pasveikino susirinkusiuosius. „Laukiame Jūsų visų atvykstant rugpjūčio 19–20 dienomis į Varnius paminėti Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos V Eucharistinio kongreso. Tai svarbus istorinis įvykis Telšiams, Žemaitijai ir visai Lietuvai“, – kvietė Telšių rajono savivaldybės meras.

K. Kėvalas svečiams pristatė savo biografiją, papasakojo apie netikėtą pašaukimą kunigystei, kalbėjo apie netikėtą paskyrimą į Telšius. Savivaldybių atstovus vyskupas koadjutorius ragino betarpiškai bendradarbiauti, ieškoti kompromisinių sprendimų, rūpintis bendruomene ir stiprinti jos veiklą.

* Katalikų dvasininkas, bažnytinės valdžios (popiežiaus) paskirtas padėti aukštesnio rango dvasininkui (paprastai titulinis vyskupas, paskirtas padėti vyskupui ordinarui), turi jo valdžios įgaliojimus.

DALINTIS