Rugpjūčio 10 d., ketvirtadienį, Viekšnių vandens malūne lankėsi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta komisija, įpareigota išanalizuoti šio kultūros paveldo objekto būklę, nuomos sutarties sąlygų laikymąsi, priežiūros ir tvarkybos klausimus. Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojos Sigutės Bernotienės vadovaujamos komisijos nariai apžiūrėjo malūną, jame esančią technologinę įrangą, susitiko su malūną nuomojančios įmonės atstovu.

Apžiūrėjus malūną, išklausytos komisijos narių ir nuomininkų atstovo nuomonės, pastebėjimai bei siūlymai. Nuomininkai įpareigoti iki spalio 10 d. atlikti svarbiausius darbus, kurie būtini, kad nekiltų grėsmė malūnui. Ypatingą dėmesį nurodyta skirti stogo tvarkybai.
Tai jau antrasis šios komisijos posėdis. Pirmajame buvo nagrinėjama malūno nuomos sutartis, aptarti malūno nuomininkų įsipareigojimai bei jų vykdymas.