Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija birželio 19 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, kurios pagrindu glaudžiau bendradarbiaus vykdant miškų priešgaisrinę apsaugą bei užtikrinant miško gaisrų gesinimą.

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Mindaugas Kanapickas.

„Su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu bendradarbiavome ir anksčiau, keitėmės aktualia informacija. Pasirašę sutartį, koordinuodami bendrus veiksmus dar efektyviau saugosime miškus nuo gaisrų“, – sako M. Pulkauninkas.

„Ugniagesiams ir miškininkams dažnai tenka dirbti drauge, nes darbai nelaukia. Šis susitarimas, tikiuosi, tik dar labiau padės plėtoti mūsų bendradarbiavimą“, – teigia M. Kanapickas.

Sutartyje numatyta organizuoti ir dalyvauti bendrai rengiamuose projektuose, veiklose ir renginiuose, keistis patirtimi, mokomąja medžiaga, teikti metodinę ir praktinę pagalbą. Esant poreikiui, bus keičiamasi paros įvykių, pranešimų apie miško gaisrus suvestinėmis, duomenimis apie turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, atliekant darbines funkcijas.

Pernai Valstybinių miškų urėdija pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos. VĮ Valstybinių miškų urėdija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, organizuoja bendros valstybinės miško priešgaisrinės apsaugos sistemos įgyvendinimą ir palaikymą visuose šalies miškuose – valstybiniuose ir privačiuose. Pagal šią sistemą įmonės regioniniai padaliniai stebi miško gaisrų kilimo vietas, gesina miško gaisrus, miškuose atnaujina mineralizuotas juostas, įrengia priešgaisrinius kelius, vandens telkinius, vykdo prevencinę veiklą.