Vakarų Balkanų šalių prisijungimas prie Europos Sąjungos – ilgalaikis tikslas. Tačiau šiuo metu juntamos pastangos suaktyvinti šį procesą. Tai yra ir vienas iš svarbiausių Bulgarijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų. Gegužę Sofijoje rengiamas aukščiausiojo lygio susitikimas šiuo klausimu.E

Savo ruožtu Europos Komisija užsimena, kad Serbija ir Juodkalnija prie ES galėtų prisijungti jau 2025-aisiais. Artimiausiu metu ji paskelbs ES plėtros strategiją, kurią europarlamentarai aptars kitą savaitę rengiamoje plenarinėje sesijoje Strasbūre.

Apie kokias Vakarų Balkanų šalis kalbame?

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Kosovas, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Serbija – šešios Vakarų Balkanų šalys, pretenduojančios į narystę Europos Sąjungoje. Tačiau jų pažanga siekiant šio tikslo – nevienoda, o pagal daugelį rodiklių jos gana smarkiai atsilieka nuo ES narių.

Iš šešių pretendenčių dvi – Juodkalnija ir Serbija – jau derasi dėl narystės Sąjungoje. Albanija ir BJR Makedonija turi oficialių kandidačių statusą, o Bosnija ir Hercegovina bei Kosovas laikomi potencialiomis kandidatėmis.

Kokie reikalavimai keliami šalims kandidatėms?

Narystės Europos Sąjungos siekianti valstybė turi būti Europoje ir gerbti demokratines ES vertybes. Joje turi veikti stabilios institucijos, garantuojančios demokratiją ir teisės viršenybę, funkcionuojanti rinkos ekonomika, taip pat ji turi gebėti prisiimti ir įgyvendinti su naryste Sąjungoje susijusius įsipareigojimus.

Kaip vyksta ES plėtra?

Į ES pretenduojančiai valstybei suteikiamas oficialios kandidatės statusas, kuomet ji atitinka esminius politinius ir ekonominius kriterijus. Tuomet ji gali pradėti derybas dėl narystės pagal 35 vadinamuosius skyrius, apimančius įvairias ES veiklos sritis – nuo ekonomikos ir energetikos iki aplinkosaugos ir žemės ūkio. Užbaigus derybas sudaroma stojimo į ES sutartis, kurią turi ratifikuoti visos ES valstybės narės ir šalis kandidatė.

Kokią pažangą jau padarė Vakarų Balkanų šalys?

Juodkalnija ir Serbija yra pasiekusios didžiausią pažangą kelyje į ES. Juodkalnija derasi dėl 30 skyrių ir preliminariai sutarė dėl trijų. Tu tarpu Serbija derasi dėl 12 skyrių, o „uždarė“ du skyrius. Kitos šalys kol kas yra pasirengimo stadijoje.

ES pagalba

Europos Sąjunga remia narystės siekiančių šalių reformas – tiek patarimais, tiek ir finansiškai. Be to, stabilizacijos ir asociacijos susitarimai atveria joms ES bendrąją rinką.

Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?

Europarlamentarai diskutuoja ir balsuoja dėl rezoliucijų apie kandidačių pažangą, įvardindami problemas ir siūlydami rekomendacijas. Be to, EP pritarimas būtinas priimant naują narę į ES.