Klaipėdos miesto savivaldybės administracija dar kartą primena miesto gyventojams, kurie buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą iki 2016-01-01, kad jie privalo iki 2018-01-01 nustatyta tvarka deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba, jeigu atitinka Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytas sąlygas, iš naujo pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Neatlikus šių veiksmų per nustatytą laikotarpį, asmenys liks nedeklaravę savo gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Tai ypač aktualu asmenims, kuriems yra skiriama įvairi socialinė parama, išmokos vaikams, šalpos išmokos, parama mirties atveju ir socialinė parama mokiniams, nes pagal galiojančius teisės aktus, skiriant piniginę socialinę paramą, yra privalomas asmenų gyvenamosios vietos deklaravimas. Todėl asmenys, gaunantys piniginę socialinę paramą ir įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, iki 2018 m. sausio 1 d. turi deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą, kad išsaugotų savo teisę į paramos gavimą.

Klaipėdos mieste iki šiol dar yra apie 7,5 tūkst. asmenų, kurie įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Raginame šiuos asmenis nedelsti ir iš anksto deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nelaukiant 2018-01-01, nes artėjant įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą galiojimo termino pabaigai gali susidaryti interesantų eilės.

Gyvenamąją vietą deklaruoti galima atvykus į Socialinių reikalų departamento Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus Gyvenamosios vietos deklaravimo poskyrį adresu S. Šimkaus g. 11, 1 kab. (interesantai priimami pagal išankstinę registraciją, registruotis galima tel. (8 46 ) 39 61 02, el. paštu egle.kaire@klaipeda.lt, dana.zemguliene@klaipeda.lt.). Taip pat gyvenamąją vietą greitai ir patogiai galima deklaruoti elektroniniu būdu (http://www.epaslaugos.lt).

Primename, kad pagal galiojančią Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo naująją redakciją (Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo NR. VIII-840 pakeitimo įstatymas) bei Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašą (VĮ Registrų centro direktoriaus 2015-12-29 įsakymas Nr. V-295) į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą laikinai (6 mėnesių laikotarpiui) gali būti įtraukiami tik benamiai, taip pat asmenys, palikę vaikų globos namus ar šeimyną, atliekantys bausmę pataisos įstaigose ar laikomi tardymo izoliatoriuose bei tie, kurie teismo sprendimu gydomi specializuotuose psichikos sveikatos įstaigose. Visi kiti Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys (išskyrus Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytas išlygas) įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą.