Kovo 6 d., antradienį, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) valdybos posėdyje, kuris vyko Vilniuje. Aptarti mokesčių klausimai, verslumo skatinimas savivaldybėse, analizuotas Kultūros ministerijos vykdomas Regionų kultūros modelis ir kt.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (toliau – VMI) atstovai pristatė verslo liudijimų išdavimų tvarką savivaldybėse, aptarė tarifų ir lengvatų pokyčius šiais metais, supažindino su naujai įsigaliojusiais Energetikos įstatymo pakeitimais.

VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė Eglė Stebulienė kalbėjo apie verslumo skatinimą savivaldybėse, paramą ir lengvesnį, paprastesnį jos prieinamumą verslui. Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė pristatė Regionų kultūros tarybos modelį, kurio pagrindinis tikslas – regionų savitumo ugdymas bei kūrybinių iniciatyvų ir kūrybinės raiškos įvairovės skatinimas. Šiuo modeliu siekiama aktyvinti bendruomenių įsitraukimą į vietos kultūros procesus, gerinti teikiamų projektų ir renginių kokybę, taip pat į sprendimus dėl projektų finansavimo įtraukti vietos bendruomenes, kūrėjus ir savivaldos institucijas. Planuojama, kad prie Kultūros tarybos atsiras dešimt regioninių kultūros tarybų ir jos bus savotiškos ekspertinės grupės sudarytos to regiono kultūriniams projektams finansuoti.

LSA valdyba posėdyje priėmė nutarimą nepritarti Seimo narių siūlomiems Vietos savivaldos įstatymo pakeitimams, kad nuo šių metų liepos 1 dienos savivaldybių kontrolieriai taptų atskaitingi ne savivaldybių taryboms, bet Valstybės kontrolei. Tai, valdybos nuomone, mažina savivaldybių savarankiškumą ir prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir mažina savivaldybių savarankiškumą.

Taip pat buvo priimtas nutarimas patvirtinti LSA deleguotus narius į Regionines architektūros tarybas bei aptarti kiti aktualūs administraciniai klausimai.