Draudimas ręsti „slapukų sienas“ ir vartotojų teisės naudotis šifruoto ryšio paslaugomis stiprinimas – tai tik pora pasiūlymų siekiant užtikrinti elektroninės komunikacijos konfidencialumą, kuriems spalio 19 dieną pritarė Piliečių laisvių komitetas, o spalio 26 dieną EP nariai plenarinėje sesijoje uždegė žalią šviesą pradėti derybas su ES Taryba dėl galutinio teksto.

Daugiau nei prieš dešimtmetį priimtas privatumo elektroninių ryšių srityje apsaugos taisykles siekiama atnaujinti išplečiant jų taikymą ir bendrovėms, teikiančioms ryšio paslaugas internetu, tokias kaip sparčiosios žinutės (pvz., „WhatsApp“), IP telefonija (pvz., „Skype“) ir internetinės pašto programos (pvz., „Gmail“).

Taip pat siūloma užtikrinti ne tik elektroninių ryšių turinio, bet ir metaduomenų (pvz., prisijungimo laiko, vietos ir trukmės) privatumą bei sustiprinti reikalavimus slapukų naudojimui ir apsaugai nuo brukalų.

Be to, atnaujintos taisyklės būtų suderintos su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kuris bus taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 dienos.

Sutikimas leisti rinkti ir naudoti duomenis, „slapukų sienos“, šifravimo apsauga

Naršydami ir komunikuodami internete generuojame daugybę duomenų, kurie gali būti renkami ir naudojami komerciniais ar kitais tikslais. Slapukai yra viena iš tokio duomenų rinkimo technologijų.

ES taisyklės nustato sąlygas, kuriomis šie duomenys gali būti renkami ir naudojami. Vienas svarbiausių reikalavimų – vartotojo sutikimas. Pvz., kiekvienąkart apsilankę naujame tinklalapyje internautai turi duoti sutikimą dėl slapukų naudojimo.

Pasitaiko atvejų, kuomet atsisakius duoti šį sutikimą prieiga prie interneto svetainės ribojama, kitaip tariant, joje suręsta vadinamoji „slapukų siena“.

Europarlamentarai norėtų tokią praktiką panaikinti, o taip pat palengvinti sutikimo arba atsisakymo leisti naudoti slapukus pareiškimą, pavyzdžiui, nustatant atitinkamus privatumo apsaugos parametrus interneto naršyklėje, kad kiekvienąkart apsilankius tinklalapyje nereikėtų reaguoti į iškylančius pranešimus apie slapukų naudojimą.

Jie tai pat norėtų sustiprinti vartotojų teisę naudotis šifruoto ryšio paslaugomis, įtvirtinant nuostatą, jog vyriausybės, pvz., siekdamos gauti prieigą prie privačios informacijos, negalėtų įpareigoti ryšio paslaugų teikėjų susilpninti jų tinklų ir paslaugų saugumo bei ryšio šifravimo priemonių.