Priimami prašymai socialinei paramai mokiniams gauti

50 views
DALINTIS

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius primena, kad nuo liepos 3 d. priimami prašymai socialinei paramai mokiniams nemokamam maitinimui gauti ir mokinio reikmenims įsigyti.

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės negu 153 Eur. Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais (ligos, maitintojo netekties atveju, kai šeimoje 3 ir daugiau vaikų, kai vaikus augina neįgalūs asmenys ir kt.), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės negu 204 Eur.

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, seniūnijų gyventojai – į seniūnijas, užpildydamas prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir pateikia dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti.

Dokumentai*, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

1. tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. prašymas-paraiška (prašymas);

3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;

4. pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio);

5. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;

6. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;

7. priklausomai nuo aplinkybių kiti dokumentai ar pažymos.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Dėl paramos pareiškėjas gali kreiptis iki 2017 m. spalio 5 dienos.

DALINTIS