Primename, kad prasidėjus šildymo sezonui priimami prašymai-paraiškos kompensacijoms už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį.

Pateikti prašymą socialinei pašalpai ir būsto šildymo išlaidų kompensacijai gauti galima:
– Socialinės paramos skyriuje (Stoties g.18, Mažeikiai);
– Seniūnijose;
– Internetu tinklalapyje www.spis.lt/.

Gyventojams taip pat yra sudaryta galimybė tinklalapyje www.spis.lt pasiskaičiuoti kompensacijos dydį.

Teisę į kompensacijas turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys, arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu:

1.Bendrai gyvenančių asmenų (asmens) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.

2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš piniginei socialinei paramai gauti nurodytų sąlygų.

3.Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų (asmens) pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Dokumentai, reikalingi socialinei pašalpai ir kompensacijoms gauti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti.
3. Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
4. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.