Įsivyravus nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, kietųjų dalelių koncentracijos (KD10) paros vidurkis Mažeikių rajono ore viršija ribinę vertę. Šiais metais užfiksuota jau 10 parų, kai oro tarša kietosiomis dalelėmis viršijo taršos normą (50 µg/m3).

Panaši situacija susidarė visoje Lietuvoje. Oro užterštumas padidėja kasmet, kai yra šalta ir nėra vėjo.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyrius primena, kad kietosios dalelės kenkia žmonių sveikatai. Rekomenduojame eksploatuoti techniškai tvarkingus automobilius, dažniau atsisakyti automobilio ir vaikščioti pėsčiomis, važiuoti visuomeniniu transportu. Esant normą viršijančiam užterštumui, nėščiosioms, vaikams ir žmonėms, sergantiems kvėpavimo sistemos ligomis, patariama kuo mažiau būti lauke.

Įmonėms, vykdančioms ūkinę veiklą, esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms (silpnam vėjui, rūkui, dulksnai), patariame pagal galimybes apriboti veiklą, pritaikyti visas įmanomas aplinkos oro taršos mažinimo priemones.

Tiek įmones, tiek gyventojus įspėjame, kad griežtai draudžiama deginti buitines ir pramonines atliekas: atliekas iš plastiko, gumos, tepalus ir kitas atliekas, užterštas naftos produktais, baldų atliekas, pabėgius ir kitas medienos atliekas, impregnuotas cheminėmis medžiagomis.

Siekiant sumažinti taršą mūsų rajone ir išvengti sveikatos sutrikimų, prašome Mažeikių miesto ir rajono įmones, gyventojus nelikti abejingais, laikytis nurodytų reikalavimų bei palaikyti švarią ir sveiką aplinką.

Oro kokybę Mažeikiuose gali stebėti kiekvienas norintis. Informaciją apie oro taršos lygį (oro taršos indeksą) galima sužinoti www.gamta.lt.