Nesudaromos sąlygos kokybiškai valstybės garantuojamai teisinei pagalbai

44 views
DALINTIS

Šiuo metu antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų užmokesčio bazinis dydis (UBD) vis dar lygus 11,58 euro už valandą. Dėl neadekvataus advokatų, teikiančių teisinę pagalbą, užmokesčio į Teisingumo ministeriją buvo kreiptasi ne kartą – šis klausimas sprendžiamas jau ne pirmus metus. Advokatūra šiuo klausimu į Teisingumo ministeriją kreipiasi jau penktą kartą – buvo siunčiami raštai ir diskutuojama susitikimų metu.

Dabar galiojantis valandinis atlygis nebuvo keičiamas nuo 2008-ųjų pradžios. Svarbu pažymėti, kad pagerėjus ekonominei situacijai 2013-ųjų spalio 1 d. buvo pakelta dalis valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientų, o nuo 2017 m. sausio 1 d. padidinta tam tikrų kategorijų valstybės tarnautojų pareiginė alga, tačiau VGTP teikiančių advokatų UBD taip ir nepakito.

Be to, dėl 2009 metais priimtų mokesčių teisės aktų pakeitimų kone dvigubai padidėjo advokatų mokestinė našta. Taigi faktinis VGTP teikiančių advokatų užmokestis, kuris lieka sumokėjus mokesčius valstybei bei atskaičius visas veiklos sąnaudas, ne tik nedidėjo, bet priešingai – sumažėjo. Negana to, šie advokatai negauna jokių priedų bei neturi teisės į apmokamas kasmetines atostogas, o tai jų metines pajamas sumažina dar vieno mėnesio pajamų dydžiu.

Praėjusių metų rudenį su Lietuvos advokatūra buvo derintas Vyriausybės nutarimo projektas, pagal kurį numatoma UBD didinti iki 13 eurų už valandą. Įvykus sėkmingam svarstymui Ministerijų atstovų pasitarime, projektas buvo perduotas svarstyti Vyriausybei, kurios posėdyje projekto svarstymas buvo atidėtas. Įvykus Seimo rinkimams ir suformavus naują Vyriausybę, prie šio klausimo kol kas negrįžta.

Visuotinio advokatų susirinkimo metu valdžios atstovai patikino, kad advokatų UBD bus padidintas iki 13 eurų už valandą, tačiau šis projektas vis dar neįgyvendintas. Atsisakymas didinti UBD nesietinas su ministerijų optimizavimo plano įgyvendinimu, kadangi teisinės pagalbos apmokėjimo lėšos nėra skirtos Teisingumo ministerijos administravimui. Pažymėtina, kad sprendimui padidinti UBD nereikės papildomų valstybės biudžeto asignavimų, kadangi VGTP teikimo finansavimui yra numatytos lėšos atskiroje valstybės biudžeto eilutėje. Taip pat manytina, kad iniciatyvos plėsti teisinės pagalbos gavėjų ratą nepadidinus UBD yra nepagrįstos ir netikslingos.

Šiuo metu galiojantis UBD yra nesuderinamas su tinkama teiktinos teisinės pagalbos kokybe. Sunku surasti bent vieną panašios kvalifikacijos reikalaujančią paslaugų sferą, kurioje valandinis įkainis, neatskaičius mokesčių, sudarytų vos 11,58 eurų. Nepakankamas finansavimas ir delsimas spręsti šį valstybei aktualų klausimą trikdo sklandų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą pažeidžiamiausių socialinių sluoksnių žmonėms, kuriems reikalinga teisinė pagalba.

DALINTIS