Spalio 30 d. Mažeikių rajono savivaldybė pasirašė sutartį su UAB „Ecoservice projektai“. Pagal šią sutartį bendrovė teiks pakuočių atliekų, antrinių žaliavų bei mišrių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje. Paslauga bus pradėta teikti nuo lapkričio 29 d., iki tol vyks parengiamieji darbai.

UAB „Ecoservice projektai“ atsakingi darbuotojai ir jų kontaktai:

Tadas Balčiūnas, logistikos vadovas, atsakingas už ryšio palaikymą su paslaugos tiekėju atstovu, paslaugos tiekimą, ataskaitų pateikimą, konteinerių apskaitą, įskaitant konteinerių identifikavimą. Tel. 8 618  06 899, faks. (8 415)  95 124, el. paštas – tadas.balciunas@ecoservice.lt;

Gita Adomaitienė, dispečerė, atsakinga už duomenų, skundų (prašymų) nagrinėjimą ir registravimą. Tel. 8 614  46 140, faks. (8 415)  52 625, el. paštas – gita.adomaitiene@ecoservice.lt;

Irena Glazauskienė, dispečerė, atsakinga už duomenų, skundų (prašymų) nagrinėjimą ir registravimą. Tel 8 614  46 147, faks. (8 415)  52 625, el. paštas – irena.glazauskiene@ecoservice.lt.