Miškai – į pagalbą kovoje su klimato kaita

34 views
DALINTIS

Miškai atlieka labai svarbų vaidmenį kovoje su klimato kaita. Europarlamentarai siekia, kad dėl jų naikinimo atsiradusios CO2 išlakos būtų kompensuojamos.

Miškai Europos Sąjungoje

ES miškai ir miškingos vietovės užima apie 182 mln. hektarų plotą arba 43 proc. Sąjungos teritorijos. Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Ispanijos ir Švedijos miškai sudaro daugiau nei 70 proc. visų ES miškų ploto.

Miškai ir miško žemė 2015 m.

Kodėl svarbūs miškai?

Miškai atlieka svarbias ekosistemų funkcijas – padeda stabdyti dirvos eroziją, yra vandens ciklo dalis, reguliuoja vietos klimatą ir saugo biologinę įvairovę. Miškai taip pat absorbuoja anglies dvideginį, todėl yra labai svarbūs kovoje su pasauline klimato kaita.

ES pastangos mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą

Visų pirma siekiama reformuoti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Tai didžiausia tarptautinė anglies dioksido rinka ir svarbiausia ES politikos priemonė kovojant su klimato kaita. Ja apribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kurį gali išmesti daug energijos suvartojančios pramonės įmonės, elektros energijos gamintojai ir oro transporto bendrovės.

Savo ruožtu birželio 14 dieną europarlamentarai balsavo dėl privalomų kiekvienos ES šalies taršos mažinimo tikslų tose srityse, kurios nepatenka į ES prekybos taršos leidimais rinką. Tai apima žemės ūkį, transportą, taip pat pastatų ir atliekų sritis.

Be to, siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato susitarimo įsipareigojimus, siūloma įtraukti žemės naudojimą, žemės naudojimo keitimą ir miškininkystę (angl. LULUCF) į išmetamųjų dujų kiekio mažinimo pastangas.

DALINTIS