„Mielas Lietuvi, gimiau ir augau čia, Lietuvoje. Deja, nemačiau to, kas vyko dar prieš man gimstant. Nemačiau tankų, karų. Nežinau to jausmo, kai tankai traiško tautiečius, bet žinau viena: jeigu tai įvyktų dabar – aš ginčiau Lietuvą. <…>“, – tokia pradžia „Žinutės Lietuvai“, Mažeikių rajono savivaldybei adresuoto laiško. Jį parašė Kamajų Antano Strazdo gimnazijos VIII klasės gimnazistė Agnė Venslovaitė.

Vasario 16-osios, mūsų Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos proga, švęsdami ypatingą šimto metų Lietuvos valstybės gimtadienį, Anykščių kultūros centras, Anykščių savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Anykščių miesto ir rajono mokyklų mokiniai inicijavo pilietiškumo akciją „Žinutę Lietuvai“. Visos Lietuvos jaunimas, vaikai ir suaugusieji ranka rašė laiškus ir siuntė juos Anykščių kultūros centrui. Laiškų gauta labai daug. Visi jie atsitiktinai atrinktiems adresatams buvo išsiųsti vasario 16-ąją.