Informuojame, kad šiuo metu yra parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemos patvirtinimo ir konteinerių aikštelių priskyrimo atliekų turėtojams“. Gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos ir bendrojo naudojimo administratoriai bus atsakingi už švarą ir tvarką aplink priskirtų atliekų konteinerių aikštelių užimamą teritoriją bei teritoriją 3 metrų spinduliu aplink konteinerių aikšteles.

Primename, kad vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais draudžiama mesti į atliekų konteinerius arba dėti šalia jų žemės gruntą, degančias ar karštas atliekas, farmacines, medicinines atliekas bei kitas nekomunalines atliekas; buityje susidarančias pavojingas bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas, pilti į konteinerius chemines medžiagas, srutas, nuotekas bei skystas atliekas, mesti į tam neskirtus konteinerius naudotas padangas, didžiąsias, statybos ir griovimo bei žaliąsias atliekas.

Atliekų turėtojai didžiąsias atliekas, padangas (5 vnt. vienam gyventojui per metus), buityje susidarančias pavojingas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, statybos ir griovimo atliekas (250 kg vienam gyventojui per metus) gali vežti į didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės: Plieno g. 13, Tilžės g. 66A, Šiaurės pr. 30.

Žaliąsias atliekas galima vežti į kompostavimo aikštelę (Kaukėnų g. 21, Glaudėnų km., Klaipėdos raj.) arba sugrėbtus lapus sudėti į maišą ir palikti prie komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių.

Esant dideliam kiekiui didžiųjų ir žaliųjų atliekų (lapų, medžių šakų) bendrijos ir namų administratoriai gali nemokamai užsakyti specialų konteinerį tel. (8 46) 39 07 81.

Visos aukščiau paminėtos atliekos aikštelėse priimamos nemokamai. Priešingu atveju, jeigu prie atliekų konteinerių bus sukrautos netinkamos atliekos, gyventojai privalės sutvarkyti jas už savo lėšas.

Su konteinerių aikštelių priskyrimo schemomis galite susipažinti nuorodoje apačioje. Prašome teikti pasiūlymus ir pastabas iki š. m. lapkričio 17 d. el. p. tatjana.koroliova@klaipeda.lt.