Kiekvienais metais Mažeikių rajono savivaldybėje perskaičiuojamas Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokestis. Šiemet nuo balandžio 1 d. apie 600 asmenų ir šeimų už būsto nuomą mokės daugiau.

Kaip informavo Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Rima Podelienė, nuomos kaina nuo šių metų balandžio 1 d. kyla dėl padidėjusių kainos dedamųjų. Tai yra dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu patvirtintų naujų vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę bei dėl gyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinės statybos vertės. „Šių rodiklių ženklus padidėjimas ir turėjo įtakos nuomos mokesčio padidėjimui. Skaičiuojama, kad socialinio būsto nuomininkams nuomos mokestis Mažeikių mieste brangs nuo 2 iki 7 Eur, Savivaldybės būsto nuomininkams – nuo 3 iki 9 Eur. Mažiausiai nuomos kaina kils nuomininkams, gyvenantiems kaimiškose vietovėse, taip pat Sedoje ir Viekšniuose, – sakė R. Podelienė. – Nuomos kaina apskaičiuojama vadovaujantis Vyriausybės nustatyta skaičiavimo formule su kainos dedamosiomis – dėl to nuomos mokesčiai didėja kasmet“.

R. Podelienė sakė, kad kai kurie asmenys ar šeimos turi teisę kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu sumažinti būsto nuomos mokestį arba atleisti nuo jo. Šiuos prašymus apsvarsčiusi Savivaldybės taryba savivaldybės biudžeto sąskaita gali sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį arba atleisti nuo šio mokesčio, jeigu asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) už kalendorinius metus deklaruotos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį neviršija 122 eurų.

Savivaldybės būsto fonde iš viso yra 555 butai ir 46 bendrabučio tipo kambariai. Iš jų 333 – tai socialinis būstas. Rajone socialinio būsto šiuo metu laukia apie 180 asmenų ir šeimų. Skyriaus vedėja sakė, kad socialinį būstą gali gauti asmuo, kai vieno gyvenančio asmens pajamos per metus sudaro 3 904 eurus, dviejų ar trijų asmenų šeimos pajamos per metus sudaro 7 686 eurų, o keturių ar daugiau asmenų šeimai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 318 eurų per metus.