Mažeikiuose gyvenantis Juozas Vaitiekus šiandien, sausio 16-ąją, švenčia 100 metų jubiliejų. Su garbinga sukaktimi jubiliatą pasveikino Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus direktorė Laima Nagienė ir direktoriaus pavaduotoja Birutė Ignotienė.

Savivaldybės vadovas ilgaamžiui linkėjo sveikatos, stiprybės ir gražių dienų. „Jūs, kaip ir Lietuva, šiemet švenčiate šimtąjį gimtadienį. Esate tarsi ąžuolas, įleidęs tvirtas šaknis į Lietuvos žemę ir išlaikęs visas audras bei negandas. Dėkojame už ilgametį darbą Lietuvos labui ir užaugintą puikią šeimą“, – įteikdamas dovaną kalbėjo A. Tenys.

Sukaktuvininkas neslėpė džiaugsmo sulaukęs svečių ir dėkojo už sveikinimus. Atmintimi nesiskundžiantis, nors ir silpnai girdintis, senolis dalijosi prisiminimais apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje, Antrojo pasaulinio karo metu patirtus sunkumus. „Man svarbiausia, kad gyvenu mylimoje Lietuvoje“, – sakė J. Vaitiekus.

Gimęs Tauragės rajone, Kuturių kaime J. Vaitiekus visą gyvenimą dirbo miškininku. 1987 metais pardavęs namą Tauragėje atvažiavo gyventi į Mažeikius, kad būtų arčiau sūnaus. Karo metais tardytas ir pripažintas nelojaliu valdžiai vyras visą gyvenimą buvo labai aktyvus. Kol leido jėgos, J. Vaitiekus Mažeikiuose lankė ansamblį „Bočiai“. Užaugino sūnų ir dukrą, sulaukė keturių anūkių ir keturių proanūkių.

Kokia J. Vaitiekaus ilgaamžiškumo paslaptis? Kaip sako sūnus ir marti, kurie jau trylika metų prižiūri senolį, jis niekada nerūkė, nepiktnaudžiavo alkoholiu ir niekada nepersivalgydavo. Ir pas gydytojus retas svečias – iki šiol rimtai sirgęs nebuvo.