ES turi sugriežtinti ginklų eksporto kontrolę, įsteigti jo priežiūros instituciją ir bausti valstybes, kurios pažeidžia eksporto taisykles. Tai sakoma trečiadienį EP priimtoje rezoliucijoje.

EP nariai nerimauja dėl visuotinių ginklavimosi varžybų ir karinių metodų pasitelkimo politiniams konfliktams ar neramumams spręsti. Jie kritikuoja ES valstybes dėl ginklų tiekimo į nestabilius regionus, kur kariaujama, nes taip dažnai pažeidžiama ES bendroji pozicija dėl karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolės. Europarlamentarai apgailestauja, kad tik 20 ES šalių pateikė visapuses ginklų eksporto ataskaitas.
 
Siekdami patobulinti esamą sistemą EP nariai siūlo:
– įsteigti „ginklų kontrolės priežiūros organą, globojamą ES vyriausiojo įgaliotinio“;
– sukurti nuobaudų mechanizmą valstybėms, kurios nesilaiko ES eksporto kontrolės priežiūros taisyklių;
– numatyti papildomus kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama išduodant eksporto leidimus, pavyzdžiui, korupcijos riziką;
– įpareigoti ES valstybes laiku ir sistemingai teikti informaciją apie ginklų eksportą, o iki 2018 m. ES metinę ginklų eksporto ataskaitą paversti internetine paieškos funkciją turinčia duomenų baze;
– sukurti veiksmingą ginklų kontrolės po jų išsiuntimo mechanizmą,  kad jie nebūtų toliau eksportuojami leidimo neturintiems galutiniams naudotojams;
– sukurti sistemą, kuri leistų tikrinti, ar atskirų ES valstybių eksportas nepažeidžia ES taisyklių;
– įtraukti ginkluotus nepilotuojamus orlaivius į atitinkamus ginklų kontrolės režimus.

Europarlamentarai taip pat atkreipia dėmesį, kad ginklų eksportas į Saudo Arabiją pažeidžia ES bendrąją poziciją, todėl dar kartą ragina skubiai nustatyti šiai šaliai ES ginklų embargą.

“Turime sustiprinti ginklų eksporto priežiūrą. ES neturėtų užmerkti akių, kai pažeidžiamos ES taisyklės. Siekiame griežtesnės priežiūros, sankcijų valstybėms, kurios pažeidžia taisykles, taip pat raginame ES diplomatijos vadovę F. Mogherini išnaudoti ginklų embargo kortą“, – kalbėjo EP pranešėja  Bodil Valero (Žalieji, Švedija)

Rezoliucijai pritarė 386 EP nariai, 107 nepritarė, o 198 susilaikė.

ES valstybės drauge yra antras pagal dydį ginklų tiekėjas pasaulyje (26 proc. viso pasaulinio eksporto): mažesnė negu JAV (33 proc.), bet didesnė negu Rusija (23 proc.). Artimieji Rytai yra svarbiausias ES valstybių ginklų eksporto regionas.

ES bendroji pozicija yra teisiškai privaloma reikalavimų sistema, kurios ES valstybės turi laikytis kontroliuodamos ginklų eksportą. Ji numato pareigą įvertinti kiekvieną eksporto licencijos prašymą pagal aštuonis kriterijus, tarp kurių yra pagarba žmogaus teisėms paskirties šalyje, taip pat perkančiosios šalies elgesys tarptautinės bendruomenės atžvilgiu.