Briuselyje įsikūrusi žiniasklaidos grupė EURACTIV vasario 26 d. surengė forumą ES ir Kazachstano santykiams aptarti. Forume dalyvavo ir kalbėjo Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Vidurio Azijos šalimis pirmoji vicepirmininkė Laima Andrikienė, Kazachstano Užsienio reikalų viceministras Roman Vassilenko, ES specialusis atstovas Vidurio Azijoje Peter Burian, ES diplomatinės tarnybos (EIVT) atstovas Luc Devigne ir kiti.

Šiais metais ES ir Kazachstanas mini diplomatinių santykių užmezgimo 25-metį. 2016 metais buvo pasirašytas ES–Kazachstano Sustiprintos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (Enhanced Partnership and Cooperation Agreement arba EPCA), kuris dalinai pradėjo galioti 2017 m. gegužę. 21 ES valstybė narė ir Europos Parlamentas jau yra ratifikavę šį susitarimą ir tikimasi, kad iki šių metų pabaigos jo ratifikavimo procesas bus baigtas. ES yra didžiausias Kazachstano prekybos partneris. L. Andrikienė sakė, kad EPCA yra pirmoji tokia sutartis su Vidurio Azijos valstybe ir ji žymi naujos ES strategijos prioritetus šiame pasaulio regione.

L. Andrikienė kalbėjo, kad globalios konkurencijos sąlygomis Vidurinėje Azijoje konkuruoja ne tik ten esančios valstybės, bet ir kitos šalys. Regione pastebimi keturi svarbiausi „žaidėjai“ – Kinija, Rusija, ES ir JAV. „America First“ politiką vykdanti JAV mažiau dėmesio skiria Vidurio Azijai, todėl praranda ne tik prestižą, bet ir įtaką regione. Tokiame kontekste ES gali ir toliau likti svarbiu veiksniu Vidurio Azijoje.

Dvi naujos politinės–ekonominės iniciatyvos sparčiai keičia padėtį ir visame regione, ir Kazachstane. L. Andrikienė atkreipė dėmesį į Kinijos „Šilko kelio“ (OBOR) strategiją bei 2015 m. įkurtą Rusijos dominuojamą Eurazijos ekonominę sąjunga (EEU). Abi strategijos turi skirtingus tikslus, tačiau Kinija ir Rusija yra linkusios politiškai ir ekonomiškai bendradarbiauti, nekonkuruoti tarpusavyje. Kinijos OBOR strategija turi labai ambicingus tikslus, ja siekiama pakeisti esamą pasaulio tvarką, suteikiant Kinijai dominuojantį vaidmenį pasaulyje.

L. Andrikienės nuomone, kol kas reikėtų pripažinti, kad nei ES, nei JAV negali savo įtaka regione lygintis su Rusija ir Kinija. Todėl ES yra naudingiau vystyti realistines iniciatyvas, bendradarbiaujant su svarbiausiomis Vidurio Azijos valstybėmis. EPCA yra viena tokių iniciatyvų.

L. Andrikienė pabrėžė, kad Kazachstanas, kaip ir kitos Vidurio Azijos valstybės turi skirti daugiau dėmesio Kinijos ir Rusijos investicijų ilgalaikėms pasekmėms. Šiuo metu Europos Sąjungoje, kuri jau patiria neigiamas pasekmes, svarstomas tiesioginių užsienio investicijų (TUI) tikrinimo mechanizmo įteisinimas visos ES lygiu galėtų būti pavyzdžiu ir Vidurio Azijos valstybėms. Neįteisinus privalomo TUI tikrinimo, daug strateginių sektorių, nuo kurių priklauso valstybės ir jos piliečių saugumas, gali tapti kontroliuojamais užsienio valstybių.

Euractiv – tai Europos medijų platforma, kurios specializacija – Europos politikos formavimas; Euractiv veikia 12 ES valstybių sostinių.

EP narės dr. Laimos Andrikienės biuras Briuselyje