ES pirmą kartą savo istorijoje gali skirti biudžeto lėšas gynybai. EP nariai svarsto siūlymus remti bendrus mokslinius tyrimus ir bendrą gynybos pajėgumų plėtojimą.

Gilesnė integracija gynybos srityje – ne nauja idėja. Europos gynybos bendrija buvo vienas pirmųjų ir kol kas ambicingiausių bandymų sukurti bendrą Europos kariuomenę 6-ojo dešimtmečio pradžioje, tačiau jam nepavykus ambicijos dėl bendros Europos gynybos kone pusei amžiaus buvo atidėtos į šalį.

Per pastaruosius du dešimtmečius bendradarbiavimas gynybos srityje paspartėjo, o PESCO yra naujausia iniciatyva bendrai plėtoti Europos karinius pajėgumus. Be to, pirmą kartą ES istorijoje bendri gynybos technologijų plėtros projektai, pavyzdžiui, jūras stebinčių dronų kūrimas, gali būti kofinansuojami iš Sąjungos biudžeto.

Europarlamentarai svarsto pasiūlymą įsteigti Europos gynybos pramonės plėtros programą, pagal kurią iš ES biudžeto 2019–2020 m. būtų skirta 500 mln. eurų novatoriškų gynybos produktų kūrimui ir remiamas gynybos įrangos bei technologijų įsigijimas. Tikimasi, kad vėliau ši suma padidės iki 1 mlrd. eurų per metus. Europos Komisija dar šiais metais žada pasiūlyti panašią programą ir gynybos srities mokslinių tyrimų finansavimui, ypač tokiose srityse kaip kibernetinė gynyba ir robotika. Planuojama, kad jos metinis biudžetas po 2020 m. bus 500 mln. eurų. Savo ruožtu jau startavo bandomoji 2017–2019 m. programa, kurios numatomas biudžetas – 90 mln. eurų.

2017 m. gruodį priimtoje rezoliucijoje dėl bendros saugumo ir gynybos politikos Europos Parlamentas palankiai įvertino pastangas geriau koordinuoti išlaidas gynybai bei mažinti dubliavimąsi ir padidinti ekonominę pirkimų naudą. Europarlamentarai priminė, kad ES šalių išlaidos gynybai siekia 40 proc. to, ką šiam tikslui skiria JAV, tačiau europiečių gynybos pajėgumai sudaro tik 15 proc. nuo JAV pajėgumų, o „tai rodo labai rimtą veiksmingumo problemą“.

Sausio 22 dieną Pramonės komiteto nariai aptarė šiuos siūlymus kartu su ekspertais. „Turime geriau bendradarbiauti įgyvendindami novatoriškus projektus ir geriau apsaugoti mūsų praktinę patirtį (angl. know-how) ir technologijas“, – diskusijoje pažymėjo EP pranešėja šiuo klausimu Françoise Grossetête (Europos liaudies partija, Prancūzija).

Tuo tarpu sausio 23 dieną Užsienio reikalų komiteto nariai pasiūlė, kad tam tikrų gynybos produktų, kaip antai masinio naikinimo ginklų, visiškai autonominių ginklų ir vien tik eksportui skirtų šaulių ginklų, kūrimas nebūtų finansuojamas pagal ES programą. Šio komiteto nuomonė bus perduota Pramonės komitetui, kuris yra pagrindinis EP komitetas šiuo klausimu. Balsavimas jame numatytas vasario pabaigoje.