Atsižvelgdami į Erasmus+ programos sėkmę, ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje EP nariai ragina didinti jos finansavimą nuo 2021 m., kuomet prasidės naujasis ES finansinis laikotarpis.

„Erasmus+“ – tai ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo Europoje programa, kurios 2014-2020 m. biudžetas – 14,7 mlrd. eurų. Europarlamentarai ragina padidinti šios programos finansavimą naujuoju finansiniu laikotarpiu, kuris prasidės 2021 m.

Kadangi viena iš pagrindinių kliūčių įtraukti daugiau studentų į mainų programą yra studijų kreditų perkeliamumas, europarlamentarai ragina ES valstybes užtikrinti, kad pagal „Erasmus+“ programą užsienyje įgyti kreditai būtų pripažinti.
 
Savo ruožtu europarlamentarai siūlo Erasmus+ programoje skirti daugiau dėmesio mokymuisi visą gyvenimą ir judumui, apimant formalųjį ir neformalųjį švietimą,  taip patprofesiniam rengimui ir mokymui, kad jis taptų šiuolaikiškesnis, prieinamesnis, paprastenis ir labiau pritaikytas skaitmeniniam amžiui.
 
EP nariai mano, kad „derybose dėl „Brexit“ turėtų būti pasiektas abiem pusėms naudingas susitarimas dėl Jungtinėje Karalystėje (JK) esančių ES studentų ir dėstytojų, dalyvaujančių „Erasmus+“ programose, ir atitinkamų JK studentų bei dėstytojų Europos Sąjungoje statuso“.

Mainų programa per 30 metų pasunaudojo apie 9 mln. dalyvių. Kasmet jai skiriama 2,1 mlrd. eurų.