Antradienį Europos Parlamentas patvirtino sprendimą skirti lėšų belaidžiam internetui (Wi-Fi) ES šalių viešosiose įstaigose ir miestų centruose įrengti.

Šia programa, pavadinta „WiFi4EU“, siekiama, kad visos Europos gyventojai ir svečiai viešose vietose – parkuose, aikštėse, visuomeniniuose pastatuose, bibliotekose, sveikatos centruose ir muziejuose galėtų naudotis nemokamu sparčiuoju belaidžiu interneto ryšiu.

Programos „WiFi4EU“ 2017–2019 m. biudžetas – 120 mln. eurų. Planuojama, kad jomis turėtų pasinaudoti ne mažiau kaip 6–8 tūkstančiai vietos bendruomenių. Lėšų bus skiriama įrangai ir jos diegimui (prieigos prie interneto taškams). Lėšų gavėjai mokės už ryšį (interneto abonementą) ir įrangos priežiūrą bent trejus metus.

Projektų rengėjai, prašantys paramos pagal programą, turėtų siūlyti diegti belaidį vietinį tinklą tose vietose, kur tokio pobūdžio viešųjų arba privačiųjų belaidžio interneto zonų dar nėra. Paraiškos bus priimamos internetu.

EP pranešėjas šiuo klausimu Carlos Zorrinho (Socialistai ir demokratai, Portugalija) teigė: “WIFI4EU projektas yra pavyzdys to, kaip aiški politinė vizija greitai taps realybe ES dėka. Nesvarbu kur žmogus gyvena ar kiek uždirba – kiekvienas europietis galės naudotis kokybiška spartaus interneto prieiga. Kartu tai sustiprins ES konkurencingumą pasaulyje bei padidins visuomenės įtrauktį.“

Naujosioms taisyklėms pritarė 582 EP nariai, 98 nepritarė, o 9 susilaikė. Jos jau suderintos su ES Taryba, tačiau joms įsigalioti būtinas formalus ES Tarybos pritarimas.