DALINTIS

JK išstojimas iš ES paveiks milijonus šioje šalyje gyvenančių ir dirbančių kitų ES šalių piliečių. Gegužės 11 dieną bendrame Piliečių laisvių, Peticijų ir Užimtumo komitetų posėdyje bus aptarta Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES šalių piliečių ir kitose ES šalyse gyvenančių JK piliečių situacija po Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Sąjungos. Stebėkite debatus tiesiogiai internetu nuo 16 val. Lietuvos laiku.

Lygiavertė JK gyvenančių ES piliečių ir Sąjungoje gyvenančių britų teisių apsauga yra viena esminių Europos Parlamento nubrėžtų sąlygų tam, kad EP galėtų ratifikuoti JK išstojimo susitarimą. Balandžio 6 d. priimtoje rezoliucijoje EP „ragina teisingai elgtis su ES 27 piliečiais, kurie gyvena ar yra gyvenę JK, taip pat su JK piliečiais, kurie gyvena ar yra gyvenę ES 27“. Europarlamentarai ragina derybose teikti prioritetą šių žmonių teisėms ir interesams bei užtikrinti, kad jų „statusui ir teisėms būtų taikomi abipusiškumo, lygybės, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai“.

„Studentai, darbininkai ir šeimos yra vertingi visuomenės nariai ir nusipelno šiek tiek tikrumo dėl savo ateities“, – balandžio 20 d. lankydamasis Londone pažymėjo Parlamento vadovas A. Tajani.

DALINTIS