Europarlamentarai svarsto siūlymus sukurti tiesioginių užsienio investicijų atrankos Europos sistemą, kuri padėtų apsaugoti strateginius interesus.

Tiesioginės užsienio investicijos* (TUI) yra svarbus ekonomikos variklis, generuojantis 36 proc. Europos Sąjungos BVP ir sukuriantis 7,6 mln. darbo vietų. Jos ypač svarbios labiausiai nuo finansų ir ekonomikos krizės nukentėjusioms šalims, bandančioms grįžti į tvaraus augimo kelią.

2016 m. TUI įplaukos į ES sudarė 280 mlrd. eurų (2015 m. – 476 mlrd. eurų), o daugiausia investavo Šveicarija (55 mlrd. eurų) ir JAV (54 mlrd. eurų).

Visgi trečiųjų šalių, tokių kaip Kinija ir Rusija, kontroliuojamų įmonių investicijos į Europos energetikos ir transporto infrastruktūros objektus, taip pat aukštųjų technologijų įmones sukėlė nerimo kai kurioms ES šalių vyriausybėms, pirmiausia dėl saugumo priežasčių.

Atidesnis investicijų vertinimas

Praeitų metų rugsėjį Europos Komisija, reaguodama į valstybių narių ir Europos Parlamento raginimus, pasiūlė sukurti į ES nukreiptų tiesioginių užsienio investicijų atrankos dėl saugumo priežasčių Europos sistemą. Tikimasi, kad ji padės užtikrinti, jog investicijos būtų vykdomos skaidriai ir nepakenktų strateginiams Europos interesams.

Nauja ES lygmens investicijų atrankos sistema būtų pagrįsta nacionaliniais peržiūros mechanizmais, kurie jau veikia 12 valstybių narių (Austrija, Danija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, Prancūzija, Suomija ir Vokietija). Beje, iš užsienio ateinančias investicijas taip pat vertina ir ES prekybos partnerės, kaip antai JAV, Rusija, Japonija, Kinija ir Australija.

EP narių nuomonės

„Mūsų tarpusavio priklausomybė reikalauja iš mūsų matyti bendrą vaizdą. Įmonės įsigijimas gali turėti poveikį saugumui kitame Europos gale. <…> Turėtume bent jau keistis informacija ir pasinaudoti ankstesne patirtimi siekdami sukurti mechanizmą, kuris yra subalansuotas, proporcingas ir veiksmingas“, – pažymėjo EP nuomonę šiuo klausimų rengiantis Franck Proust (Europos liaudies partija, Prancūzija), kalbėdamas sausio 23 dieną Tarptautinės prekybos komitete surengtoje diskusijoje.

Daugelis kalbėjusių europarlamentarų palankiai vertino EK pasiūlymą ir keitimąsi informacija apie TUI. Visgi kai kurie reiškė abejones dėl mechanizmo taikymo apimties ir kriterijų, įskaitant apibrėžimą, kas gali būti laikoma grėsme saugumui. Savo ruožtu kiti deputatai nuogąstavo dėl Kinijos ir Rusijos vykdomo Europos įmonių perėmimo, ragindami naikinti kliūtis ES investicijoms šiose šalyse laikantis abipusiškumo principu.

Balsavimas EP Tarptautinės prekybos komitete dėl šio klausimo numatytas gegužės 17 dieną.

*Tiesioginė užsienio investicija – tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės. 10 proc. balso teisių pripažįstama žemutine riba, nuo kurios tiesioginis užsienio investuotojas turi galimybę dalyvauti valdant tiesioginio investavimo įmonę. Užsienio investicija, mažesnė kaip 10 proc. balso teisių, priskiriama ne tiesioginėms, o portfelinėms investicijoms.