Kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija sprendė ar pradėti tyrimus pagal dviejų asmenų pateiktus pranešimus apie galimai nusikalstamas korupcines veiklas Mažeikių ligoninėje. Komisijos narių daugumos pritarimu (3 – už, 1 – prieš, 3 – susilaikė, 1 – nusišalino) tyrimas nebuvo pradėtas. Buvo svarstomi ir kiti papildomi klausimai, tačiau nepabaigus jų svarstyti, nepasibaigus posėdžiui Antikorupcijos komisijos pirmininkė Lina Rimkienė oficialiai pareiškė atsistatydinanti. Antikorupcijos komisijos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba, todėl jai turės būti pateiktas atsistatydinimo prašymas. Antikorupcijos komisija, įgyvendindama savo įgaliojimus, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus.