Š. m. rugsėjo 22–24 d. Akmenės, Joniškio, Kelmės, Mažeikių, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių ir Telšių savivaldybių rajonuose vyks Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų organizuojamos tarptautinės pratybos „Tvirtas skydas 2017“. Atsižvelgiant į pratybose keliamus tikslus, pagrindinis karinių mokymų dėmesys bus skiriamas treniruojamiems Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau – KASP) vienetams. Kartu su KASP kariais treniruosis kariai iš Portugalijos, pareigūnai iš Viešojo saugumo ir Valstybinės sienos apsaugos tarnybų prie Vidaus reikalų ministerijos.

Aukščiau minėtų savivaldybių rajonuose treniruosis KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai savanoriai, kurie vykdys gynybines operacijas jiems priskirtuose rajonuose.
Norint tinkamai treniruoti pratybose dalyvausiančius karius ir pareigūnus bei sudaryti jiems sąlygas, atitinkančias realią KASP teritorinės gynybos koncepciją ir keliamas užduotis, taip pat siekiant didinti kariuomenės matomumą civilinėse teritorijose bei vietos gyventojų pasitikėjimą Lietuvos kariais, NATO sąjungininkais, pratybų organizavimui reikalingos civilinės (ne karinės) teritorijos.

Užtikriname Jus, kad pratybų metu bus laikomamsi Lankymosi miške taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, nustatančių laukinės augalijos naudojimo, apsaugos ir atkūrimo reikalavimų bei kitų abipusių susitarimų.

Informuojame, kad pratybose dalyvaujantys kariai, vykdydami jiems keliamas užduotis šviesiu ir tamsiu paros metu, judės pėsčiomis arba su ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos specialiąsias priemones, tarnybinius šunis, imitacinius šaudmenis, sprogstamuosius ir dūminius paketus, signalines raketas. Tam tikruose rajonuose taip pat bus naudojama karinė aviacija.

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo informacija